Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2012

AutomaticSecretary
0314 ce65
Reposted fromsowaaa sowaaa
AutomaticSecretary
AutomaticSecretary
- A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy?
 - Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika
— i tego się trzymajmy.
Reposted fromhope hope viajoda joda

January 12 2012

AutomaticSecretary
AutomaticSecretary
6015 f3be
Reposted fromjawbreaker jawbreaker viamalinowowa malinowowa
AutomaticSecretary

Z rana wszystko irytuje dwa razy bardziej.

Reposted frommarlena marlena viadrina drina
AutomaticSecretary
Kiedy kobieta ścina włosy to znaczy, że zamierza zmienić swoje życie.
— Coco Chanel
Reposted frommagicworld magicworld viadrina drina

January 11 2012

AutomaticSecretary
3612 c6f2
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth viamalinowowa malinowowa
3952 80c4
Reposted fromtayfun tayfun viasowaaa sowaaa
AutomaticSecretary
magiczna piątka w idealnym domu: wielka wanna, wielkie biurko, wielki stół w kuchni, wielkie łóżko i wielka miłość. dokładnie tak.
Reposted fromzmora zmora viaGirlTiger GirlTiger

January 05 2012

AutomaticSecretary
4686 a9bb
Reposted fromPinkskyy Pinkskyy viamalinowowa malinowowa
AutomaticSecretary
0861 57a5
Reposted fromhayya hayya viaGirlTiger GirlTiger

January 03 2012

AutomaticSecretary
Po pierwsze, nie jestem tak szczęśliwa, jak mogłabym być. Po drugie, moje życie samo się nie zmieni, to ja muszę je zmienić. I właśnie w tym momencie, uświadomiwszy sobie te dwie prawdy, postanowiłam przeznaczyć cały rok na to, aby stać się szczęśliwsza.
— Gretchen Rubin
Reposted fromadwokatdiabla adwokatdiabla viamalinowowa malinowowa
AutomaticSecretary
1282 ad59
Reposted fromayati ayati viasowaaa sowaaa

December 23 2011

AutomaticSecretary
To dla Ciebie pomysły mam nowe, to dla Ciebie stracilam głowę...
— Czesław Mozil - Wesoły Kapelusz
Reposted fromIzzabel Izzabel viajoda joda
AutomaticSecretary
5430 d1e9 500
Reposted fromToshi Toshi viaGirlTiger GirlTiger

December 22 2011

AutomaticSecretary
Dla mnie fizyka brzmi tak: 
Były dwa wielbłądy, jeden z nich był zielony. Ile waży piasek, gdy jest ciemno?
Reposted fromaccidientte accidientte viaGirlTiger GirlTiger

December 21 2011

AutomaticSecretary
Co Cię nie zabije,zapewne zrobi z Ciebie oziębłą suke
— znalezione
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viasowaaa sowaaa
AutomaticSecretary
7561 6001
Reposted bydrina drina
AutomaticSecretary
9990 3ae7
Reposted fromayati ayati
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl